Geanne van Arkel

Geanne van Arkel is Head of Sustainable Development bij Interface in Europa, waar zij sinds 2003 werkzaam is. Zij weet zowel intern als extern mensen te verbinden en maakt duurzaamheid persoonlijk zodat je zelf de vertaalslag kunt maken.
Zij ziet duurzame ontwikkeling als de sleutel voor innovatie en gelooft in cross-sectorale samenwerking om een low-carbon, circulaire en bio-based economie te realiseren.
Duurzame waarde realiseren door ecologische en sociale uitdagingen in inclusieve business modellen te verankeren zijn de enige manier om als bedrijf uiteindelijke bestaansrecht te hebben.
Geanne past de holistische benadering van biomimicry – leren van de natuur -, The Natural Step en De Blauwe Economie toe. In haar ogen leer je door duurzaamheid succes vanuit een ander perspectief te definiëren. Je bouwt aan een toekomstbestendige organisatie terwijl je bijdraagt aan het realiseren van een betere wereld door de Sustainable Development Goals te adresseren.