ING coaching voor de IRP ondernemers

Op 16 mei werd tijdens de finale van Impact Hub’s Investment Ready Program start-up Jack Bean uitgeroepen tot winnaar. Mathijs Huis in ’t Veld, co-founder van deze plant-based fast cuisine keten, was één van de twaalf circulaire ondernemers die donderdag in het ING Acanthusgebouw hun bedrijf presenteerden aan de mentoren van het groeiprogramma. Dit jaar waren daar voor het eerst ook ING-coaches bij. 

Het Investment Ready Program

ING wil het voortouw nemen in het financieren van de circulaire economie. Het ING Nederland Fonds is daarom hoofdpartner van het Investment Ready Program (IRP) van Impact Hub Amsterdam, waarin circulaire ondernemers in vijf maanden toewerken naar een presentatie voor impactinvesteerders, fondsen en financiële instellingen. Op die manier wil ING duurzame en circulaire ondernemers vooruithelpen en tegelijkertijd leren van de innovatieve nieuwe businessmodellen.

De ING-coach

Tijdens eerdere edities van het programma bleken de ondernemers veel vragen te hebben over financiering. Daarom is dit jaar de ING-coach geïntroduceerd, voor een-op-een-hulp bij financiële vragen. Twaalf vrijwillige coaches van verschillende afdelingen van ING voegden zich bij de groep IRP-mentoren en investeerden vooral eigen tijd in hun protegés. Wim van Heel, senior relatiemanager instellingen, waardeert dat die vrijheid er is: “Ik ben erg blij met de ruimte die we hiervoor krijgen, want die is in feite onbeperkt. Je hebt een primaire verantwoordelijkheid waarvoor je aangenomen bent, en daarnaast kun je eromheen organiseren wat je wilt.”

Hulp op verschillende vlakken

De coaches van ING hebben de ondernemers op verschillende manieren kunnen helpen, van het helder krijgen van de purpose tot het oefenen van de pitch. Wim zorgde bijvoorbeeld dat Noor Buur, die met haar start-up SOOP zeep maakt van natuurlijke reststromen, informeel kon pitchen bij een investeerder. “De kritische blik van die investeerder heeft ons geholpen om onze businesscase aan te scherpen,” vertelt Noor. Richard Geraedts, senior relatiemanager grootzakelijk, hielp producent van stijlvolle zonnecelgevels Wallvision juist vooral met de probleemdefinitie. Richard: “De founder heeft een behoefte gezien en een oplossing bedacht. Maar de markt wil weten: welk probleem los je daarmee op? En dat zag ik in de presentatie nu echt terug!”

Waarom word je ING-coach?

De motivatie om IRP-coach te worden verschilt. Voor Kees Brus, senior relationship manager mid-corporate clients, was het interessant om eens een startende ondernemer van dichtbij mee te maken: “Vanuit ons werk hebben we eigenlijk alleen te maken met bedrijven die al veel verder in hun ontwikkeling zijn.” Richard voegt daar aan toe dat hij op deze manier zijn eigen impact kan vergroten: “Mijn impact is beperkt, maar wat ik wel heb zijn klanten. Met hen kan ik het goede gesprek voeren, en als zij dat ook weer met hun klanten doen, zetten we de molen in gang.” Voor Sander van den Akker, relatiemanager food & agri grootzakelijk, was het inspirerend dat het programma focust op ondernemerschap: “De combinatie van de wereld verbeteren maar óók geld blijven verdienen vind ik mooi. Dat spreekt me aan dit programma aan: er moet wel een businessmodel bij.”

Anders kijken naar je eigen werk

Betrokken zijn bij het IRP heeft ook wat opgeleverd voor de coaches. Voor Richard is dat bijvoorbeeld bewustwording van de innovaties die nu in ontwikkeling zijn. “Mijn klanten zijn heel vaak proven business models: maar de winnaars van morgen zijn de ontwikkelaars van nu. Iets nieuws ontwikkelen brengt je verder: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.” Wim zag door het coachen en bijwonen van gesprekken met investeerders een ander perspectief: “Ik zit in de kredietverlening aan zorginstellingen. Wij kijken meer achterom dan vooruit. Een investeerder kijkt alleen maar vooruit. Dat gaf me een andere kijk op hoe je met een investeringsbeslissing, wat kredietverlening in feite ook is, om kan gaan.”

Onder de indruk

De ondernemers hebben ook indruk gemaakt op de coaches. Kees: “Het programma heeft me nog een keer met mijn neus op de feiten gedrukt, hoe moeilijk het eigenlijk is om een onderneming van niets tot iets te brengen.” Wim: “Wat ik het allerwaardevolst vond was dat je een heleboel jonge mensen aan het werk ziet en geïnspireerd ziet zijn door een probleem dat je zelf niet eens zag. Ze geloven in zichzelf, hun verhaal en hun product, en je raakt aangestoken door hun enthousiasme. De andere mindset, de eyeopener die je krijgt door met deze mensen te praten, dat is superinspirerend.”

Op 7 juni presenteren alle twaalf ondernemers zich aan een groep impactinvesteerders bij Impact Hub Amsterdam. Naast winnaar Jack Bean zijn dat onder andere HRBS, een abonnementservice voor lokale verse kruiden, die op de tweede plaats eindigde, en CONCR3DE, de nummer drie, die architectuurelementen van steen in 3D print.