Nerdalize

Nerdalize biedt een nieuw soort cloud. We bouwen geen grote datacenters, maar distribueren onze servers over huishoudens. De bewoners van deze huizen gebruiken de warmte die de servers genereren voor het verwarmen van hun water of woning, zonder nieuwe infrastructuur aan te hoeven leggen. Onze data-klanten kunnen zo hun rekenkracht vergroten, zonder extra CO2 uit te stoten, tegen de helft van de kosten.